Lääkepalautus apteekkiin

On tärkeää huolehtia lääkkeiden oikeasta hävityksestä. Vanhentuneet lääkkeet ovat haitallista jätettä, eikä niitä saa laskea viemäriin tai hävittää kotitalousjätteiden mukana. Kotitaloudet voivat tuoda veloituksetta tarpeettomat ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiimme hävitettäväksi.  Huom! Insuliinineulat voi hävittää talousjätteen mukana läpäisemättömään astiaan pakettuna Oulun alueella.

Huomioitavaa lääkkeiden palautuksessa

  • Elohopea ja jodi vaativat ongelmajätelaitoksessa erilliset käsittelynsä. Siksi elohopeaa sisältävät kuumemittarit on syytä laittaa erilliseen pussiin. Samoin jodia sisältävät valmisteet, esim. Jodix-tabletit, Betadine- ja Iodosorb -valmisteet, on pakattava omaan pussiinsa. Muut lääkejätteet voi palauttaa yhdessä.
     
  • Lääkettä sisältävät ruiskut ja neulat on pakattava erilliseen, esim. tyhjään maitopurkkiin. Tyhjät ruiskut ja käytetyt neulat laitetaan kotona polttokelpoiseen sekajätteeseen. Neulat on hyvä pakata kuten apteekkiin palautettaessa, esim. tyhjään maitopurkkiin.